Platzer förvärvar nyutvecklad fastighet i centrala Göteborg

Platzer har tecknat ett villkorat överlåtelseavtal att genom en bolagsaffär förvärva fastigheten Gullbergvass 5:26 i Göteborg, mera känd som Tennet, från Skanska Fastigheter Göteborg till ett bedömt underliggande fastighetsvärde om ca SEK 630 miljoner. Fastigheten, som består av 16 700 kvm lokalyta, säljs innan den är fullt uthyrd och helt färdigutvecklad. Parterna skall tillsammans under 2014 hyra ut tomma lokaler och Skanska skall även färdigställa erforderliga hyresgästanpassningar.

- Platzer sålde delar av fastigheten till Skanska för fyra år sedan och var med vid uppstarten av projektet. När fastigheten nu snart är helt färdigutvecklad och fullt uthyrd kommer där att stå en toppmodern kontorsbyggnad med högsta miljöklassificering, LEED Platinum. Med förvärvet lägger vi till ytterligare en fastighet i vårt centrala bestånd i ett av Göteborgs mest attraktiva kontorslägen, säger P-G Persson, VD i Platzer.

Affären är villkorad av Platzers planerade notering på NASDAQ OMX Stockholm med tillhörande nyemission.

När villkoren för överlåtelseavtalet är uppfyllda kommer Platzer att meddela tidpunkt för tillträde av fastigheten.

Platzer Fastigheter Holding (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD P-G Persson, 0734-11 12 22

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.