Platzer säljer mindre fastighet i norra Gårda och fokuserar på nya kontorsprojekt

Platzer säljer fastigheten Gårda 8:2 på Norra Kustbanegatan 19, en mindre fastighet om 1960 kvm, med frånträde 2016-03-01. Köpare är Fastighets AB L E Lundberg. Försäljningen sker genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 44 mkr, vilket är i nivå med Platzers bokförda värde.

Platzer är efter försäljningen fortfarande den största fastighetsägaren i norra Gårda. Nu koncentreras den fortsatta utvecklingen i området till kontorsprojektet inom fastigheten Gårda 2:12 på Venusgatan 2-6, ca 40 000 kvm nybyggd kommersiell area.

  • - Vi välkomnar att Lundbergs väljer att satsa på att utveckla sina fastigheter i Gårda, vilket gynnar områdets utveckling. Försäljningen skapar möjligheter för både Lundbergs och Platzer att fortsätta utveckla norra Gårda till det attraktiva område det har blivit, säger P-G Persson, VD för Platzer Fastigheter.

  • Med detta förvärv har vi rådighet över ett helt kvarter, vilket ger oss möjlighet att skapa ett mycket attraktivt projekt i centrala Göteborg, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass. Göteborg är en spännande stad med positiv utveckling och därför vill vi givetvis utveckla och förädla våra innehav där.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter AB, tel: 0734-11 12 22
Peter Whass, VD, Fastighets AB L E Lundberg, tel 0709 – 21 65 03

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 10 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Försäljningen skapar möjligheter för både Lundbergs och Platzer att fortsätta utveckla norra Gårda till det attraktiva område det har blivit.
P-G Persson, VD för Platzer Fastigheter
- Med detta förvärv har vi rådighet över ett helt kvarter, vilket ger oss möjlighet att skapa ett mycket attraktivt projekt i centrala Göteborg
Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass