Platzer säljer Säve Depå till Serneke

Platzer Fastigheter tecknar avtal med Serneke Fastighet om försäljning av Säve Depå, intill Säve flygplats i Göteborg, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 mkr. Området ingick i Platzers förvärv från AB Volvo i slutet av förra året. Genom försäljningen fokuserar Platzer på de logistikfastigheter i Arendal och Torslanda, som också ingick i förvärvet från Volvo. 

Platzer Fastigheter och Serneke Fastighet tecknade i maj en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten Åseby 7:2, mera känd som Säve Depå, intill Säve flygplats i Göteborg, där Platzer är säljare och Serneke köpare, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 mkr.

Nu är avtalet om försäljningen tecknat. Fastigheten säljs via en bolagsförsäljning. Tillträde sker 1 september 2017.

Platzer förvärvade Säve Depå från AB Volvo i december 2016, i en av Göteborgs största fastighetsaffärer någonsin. Fastighetsportföljen bestod av fastigheter i Arendal, Torslanda och Säve med ett fastighetsvärde om 2,8 mdkr.

Det aktuella markområdet på Säve, som omfattar omkring en miljon kvadratmeter, ligger i direkt anslutning till den fastighet som Serneke köpte i maj 2016. Sernekes totala sammanhängande markinnehav uppgår efter förvärvet från Platzer till omkring tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark.

-          Området kring Säve flygplats och Säve Depå kommer att utvecklas bäst med en och samma ägare. Genom en försäljning av Säve Depå till Serneke Fastighet får området en stark ägare och vi på Platzer kan fullt ut fokusera på att utveckla våra logistikfastigheter i Arendal och Torslanda, säger P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter.

-          Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för fastigheten på Säve. Med tillgång till mer mark skapar vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla verksamheter som kommer staden och regionen till gagn, säger Krister Johansson, VD för Serneke Fastighet.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer Fastigheter, tel: 0734-111222
Krister Johansson, vd, Serneke Fastighet, tel: 0728-55 63 00
 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 13,7 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia