Platzer säljer två fastigheter i Mölndal i syfte att koncentrera beståndet

Platzer har sålt två kontorsfastigheter i Mölndal/Åbro med ett fastighetsvärde om 108 mkr till L2 Fastigheter. Försäljningen är ett led i Platzers strävan efter att koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda fokusområden.

Platzer har sålt två kontorsfastigheter i Mölndal till L2 Fastigheter, ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag grundat 2013 med bas i Göteborg. Fastigheterna i affären är:

  • Balltorp 1:135 på Taljegårdsgatan 11 om 6400 kvm
  • Fänkålen 2 på Johannefredsdgatan 4 om 4500 kvm

Försäljningen sker genom bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 108 mkr, vilket är något över Platzers bokförda värde. Frånträde sker 2017-03-31.

-          Försäljningen är ett led i vår strategi att koncentrera vårt bestånd till utvalda fokusområden. Det är roligt att L2 Fastigheter vill satsa på att utveckla fastigheterna i Mölndal/Åbro, vilket gynnar områdets utveckling, säger P-G Persson, VD för Platzer Fastigheter.

-          Genom det här köpet befäster vi vår uttalade ambition att växa genom förvärv av fastigheter där vi som en engagerad och aktiv ägare kan tillföra ett värde för våra hyresgäster, säger Karl Ljunggren, VD för L2 Fastigheter.

Newsec har varit Platzers rådgivare i affären.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter AB, per-gunnar.persson@platzer.se tel: 0734-11 12 22
Lennart Ekelund, CFO, Platzer Fastigheter AB, lennart.ekelund@platzer.se, tel: 0703-98 47 87
Karl Ljunggren, VD, L2 Fastigheter, karl@l2fastigheter.se, tel: 0706-11 77 76

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.