Platzer stärker sin position på Södra Älvstranden genom förvärv på Skeppsbron

Platzer har förvärvat 50 % av fastigheten som kallas Merkurhuset på Skeppsbron. Säljare och fortsatt delägare är Bygg-Göta. Fastigheten har i affären åsatts ett värde om 150 mkr. Förvärvet stärker Platzers position på Södra Älvstranden och avsikten är att utveckla fastigheten tillsammans med Bygg-Göta.

Platzer Fastigheter förvärvar 50 % av fastigheten ”Inom Vallgraven 49:1”, även kallad Merkurhuset, med adress Skeppsbron 5-6. Säljare och fortsatt delägare är Bygg-Göta.

Fastigheten, som omfattar ca 5 280 kvm, har i affären åsatts ett fastighetsvärde om cirka 150 mkr. Platzer förvärvar 50 % och Bygg-Göta fortsätter att äga resterande 50 %. Tillträde sker preliminärt 1 juli 2017.

-          Fastighetsförvärvet är ett bra komplement till Platzers övriga fastigheter i området kring Packhusplatsen och stärker Platzers position på Södra Älvstranden, ett område som står inför en spännande utveckling, säger P-G Persson, VD på Platzer. Det ska bli roligt att arbeta tillsammans med Bygg-Göta och övriga fastighetsägare med att utveckla Skeppsbron.

Platzer kommer att driva utvecklingen tillsammans med Bygg-Göta. Idag finns främst kontor i huset med en bred mix av hyresgäster, bland annat Lernberger Stafsing, Axel Arigato och Unifaun.

Området Skeppsbron står inför utveckling där hela området genomgår en stor omvandling.

-          Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av fastigheten tillsammans med Platzer, säger Lennart Persson, CFO på Bygg-Göta.

Fastigheten är uppförd 1897 för arkitekt E. Krüger och är den äldsta fastigheten på Skeppsbron. En bit in på 1900-talet övertogs fastigheten av Rederi AB Svenska Lloyd. Många detaljer som vittnar om rederitiden finns bevarade i huset, till exempel de gamla biljettdiskarna i lokalerna på plan 1.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter, tel: 0734-111222
Lennart Persson, CFO, Bygg-Göta, tel 031 – 58 06 50 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 13,6 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.