Semrén & Månsson flyttar huvudkontoret till anrikt funkishus på Polhemsplatsen

Ett 5-årigt hyresavtal för en kontorslokal på 1745 kvm har tecknats mellan Platzer Fastigheter AB och Semrén & Månsson. Inflyttning är planerad till mars 2016.

- Vi har vuxit ur våra befintliga kontor på Storgatan, där vi suttit i hela 19 år. Vi sökte efter ett hus med en själ och en historia, men som samtidigt gav oss möjlighet att skapa öppna mötesplatser i effektiva och kreativa lokaler. Fokus har även varit att våra idag drygt 70 medarbetare ska kunna sitta tillsammans på ett våningsplan. Allt detta hittade vi på 6:e våningen på adressen Polhemsplatsen 5-7. Vi ser fram emot att bli hyresgäster hos Platzer som vi ser som en modern och framåtblickande hyresvärd, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson.

Platzer äger fastigheten på Polhemsplatsen 5-7 sedan september 2011. Byggnaden uppfördes åren 1933-35 för tidningen Göteborgs Posten och ritades av arkitekten Ragnar Ossian Swensson. Just nu genomförs en varsam ombyggnation i och omkring fastigheten.

Byggnaden har kallats GP-huset i folkmun, men byter i och med ombyggnaden namn till KvarterETT. Namnbytet är viktigt för att välkomna alla bolag och branscher. Det nya namnet KvarterETT berättar att det är den första fastigheten i kvarteret, men det är även ett namn som relaterar till tidningsvärlden och den mest åtråvärda sidan i en tidning.

- Vi är mycket glada att Semrén & Månsson har valt vår fastighet KvarterETT på Polhemsplatsen för sitt huvudkontor, säger Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef för Platzer Fastigheter. Med ambitionen att få in fler nya verksamheter och öka genomströmningen av människor i huset genomför vi nu en stor förvandling av fastigheten. Fokus har varit att värna om den unika arkitekturen och samtidigt skapa liv och nya mötesplatser. Att Semrén & Månsson nu väljer att flytta sitt huvudkontor hit tar vi som ett bevis på att vi är rätt ute med vår satsning.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef Platzer, tel 0738-031209
Kristina Arelis, Kommunikations- och marknadschef Platzer, tel: 0705-775154

Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson, tel 031-743 02 00

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 9 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Semrén & Månsson har idag kontor i Sverige, Ryssland och Polen och har närmare hundra medarbetare. Vår gemensamma drivkraft är att skapa balans och synergier mellan form, teknik och ekonomi. Genom att arbeta lika engagerat med de ekonomiska och tekniska förutsättningarna som med de formmässiga vill vi genomlysa projektens fulla potential. Det är där vi tror att den bästa arkitekturen uppstår.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi sökte efter ett hus med en själ och en historia, men som samtidigt gav oss möjlighet att skapa öppna mötesplatser i effektiva och kreativa lokaler.Allt detta hittade vi på 6:e våningen på adressen Polhemsplatsen 5-7.
Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson
Vi är mycket glada att Semrén & Månsson har valt vår fastighet KvarterETT på Polhemsplatsen för sitt huvudkontor
Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef för Platzer Fastigheter