Redeye: Pledpharma - Come back

Vi har uppdaterat våra modellantagande för PledOx och vi höjer vårt fundamentalt motiverade värde i basscenariot.

Läs mer och ladda ned analysen:  https://www.redeye.se/company/pledpharma/573257/pledpharma-come-back#company-navigation

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Prenumerera