Marknadsmeddelande 46/17 - Information om företrädesemission Plejd AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, PLEJD, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 15,00 sek per aktie. (1:5 á 15,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 17 mars 2017 till och med den 6 april 2017. Teckningstiden är den 17 mars 2017 till och med den 10 april 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 17 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: PLEJD TR
ISIN-kod: SE0009696529
Oderboks ID: 134352
Första handelsdag: 17 mars 2017
Sista handelsdag: 6 april 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PLEJD BTA
ISIN-kod: SE0009696537
Orderboks-ID: 134353
Handelsperiod: Den 17 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 mars 2017 

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.