Nettoomsättning jan - feb 2017 uppgick till ca 5,1 MSEK

Med anledning av pågående nyemission i Plejd AB och den information som kommer återfinnas i kommande investeringsmemorandum kommunicerar bolaget försäljningen under jan och feb 2017. 

  • Nettoomsättningen per 2017-02-28 uppgick till ca 5,1 MSEK vilket överstiger nettoomsättning för helåret 2016 (ca 4,6 MSEK), nettoomsättningen inkluderar pågående yacht projekt om ca 3,3 MSEK
  • Bolaget har sedan försäljningsstarten i okt/nov sålt ca 9 300 enheter av DIM-01 varav den bästa månaden är feb 2017 med 3 810 levererade enheter.
  • Bolagets första produkt DIM-01 återfinns i ca 1 100 hushåll runt om i landet, med god spridning hela vägen från söder till norr.
  • Bolaget har på den korta tid sedan lansering redan ca 650 elektriker som har konto hos bolaget och installerat minst en enhet.
  • Produktionen av DIM-01 har taktat upp och Bolaget kan nu leverera mot efterfrågan.

VD Babak Esfahani kommenterar

- Vår första produkt DIM-01 har hittills tagits emot mycket väl av marknaden, vi får många spontana samtal och mejl från nöjda elektriker och slutkunder vilket vi tycker är super kul. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2017.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-07.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar