Nya order inom affärsområdet Yachting på ca 1,5 MSEK

Bolaget har erhållit ny order uppgående till ca 1,5 MSEK. Ordern kommer från Bolagets partner VBH inom affärsområdet Yachting och avser vidarutveckling av systemet och anpassning för kundprojekt. 

VD Babak Esfahani kommenterar

- Vår orderbok för 2017 är nu ca 10 MSEK, vilket redan är mer än dubbelt så mycket som för helåret 2016. Affärsområdet Yachting utvecklas enligt plan och efterfrågan på bolagets första produkt DIM-01 fortsätter starkt. Vi ser nu fram emot ett fortsatt intressant 2017 och lansering av fler produkter inom affärsområdet för smart belysning.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-15.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar