VD Babak Esfahani och grundare Erik Calissendorff förlänger frivilligt lockup

Bakgrund

I samband med Bolagets notering på Aktietorget 2016-04-11 förband sig bland annat huvudägarna Babak Esfahani och Erik Calissendorff (Tansaki AB) att inte avyttra mer än 10% av sitt direkta och / eller indirekta ägande i Plejd AB under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdagen på Aktietorget. 

Både Babak Esfahani och Erik Calissendorff väljer att frivilligt förlänga denna lockup med en tidsperiod av 12 månader från och med 2017-03-07

Huvudägarna Babak Esfahanis och Tansaki ABs (Erik Calissendorff) totala innehav per 2017-03-06 uppgick till 879 140 aktier vilket motsvarar 15,47% av såväl röster som kapital.

VD Babak Esfahani kommenterar

- Vi står inför Bolagets kanske viktigaste år och vi anser att det är inte mer än rätt att förlänga vår lockup för att visa på vår långsiktighet och det förtroende som våra investerare lägger hos oss.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-06.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar