PMC Group förvärvar Hydranor - befäster sin position som ledande leverantör av hydrauliksystem inom Offshore & Marine

Pressmeddelande 02 April 2012

PMC Group AB(PMC) har den 30 mars 2012 ingått avtal om förvärv av rörelsen i Hydranor AS i Norge. Förvärvet förutsätter norska konkurrensmyndighetens godkännande. Det nya bolagets namn kommer att bli PMC Hydranor AS.

Hydranor är en ledande Nordisk leverantör av hydrauliska högtrycksventiler och ventilblockslösningar för den internationella ”Offshore & Marine” sektorn. Bolaget har sin bas i Kongsberg, Norge och omsatte 2011, 75 MNOK och hade 50 anställda.

”Hydranor tillför PMC ett unikt kunnande och breddar vårt kunderbjudande, inte bara i Norden utan även i våra tillväxtmarknader i Asien”, säger Björn Gundersen, VD PMC Servi AS och ansvarig för PMCs aktiviteter i Norge och kundområdet Offshore & Marin.

”Förvärvet är en del av PMCs strategi, att växa i vår Nordiska hemmamarknad, och att följa med våra kunder ut i världen. Som ett led i den strategin startade PMC, i slutet av 2011, ett nytt bolag i Polen och förvärvade tidigare under 2011 PMC Winstar i Indien, vilket skall läggas till de tidigare etableringarna i Kina och USA”, informerar Mikael Andersson, Koncernchef PMC.

För ytterligare information kontakta:

Björn Gundersen, VD PMC Servi AS, tel + 47 916 00 731 eller

Mikael Andersson, VD och Koncernchef PMC Group AB, tel + 46 709 42 16 15

PMC Group är Nordens ledande leverantör av hydrauliklösningar till industrin. Erbjudandet innefattar allt från engineering till tillverkning och försäljning av komponenter, cylindrar och hydrauliksystem. Koncernens verksamhet innefattar även elektromekanik och pneumatik. Verksamheten som bedrivs i 11 länder är globalt inriktad och 2011 omsatte koncernen cirka 3,1 miljarder kronor och antalet anställda uppgår till cirka 1 400. Besök gärna vår webbplats www.pmcgroup.se.

Taggar:

PMC

Dokument & länkar