Mats Alders till Pocketfilm

Mats Alders blir ny arbetande styrelseordförande i Pocketfilm. Mats kommer närmast från Nordens största produktionsbolag, Metronome Film & Televison AB. Där hade han rollen som vd och därefter styrelseordförande. Mats tillträder sin nya tjänst på Pocketfilm i april.

– Film och tv-världen är i en brytningstid. Publiken söker nya vägar, men det gör också distributionen och produktionen. Pocketfilm söker där jag har letat. Tillsammans kommer vi att kunna uträtta mycket, säger Mats Alders.

Rekryteringen av Mats Alders är en av flera under våren för Pocketfilm.

– Vår ambition har hela tiden varit att knyta an till de bästa i branschen oavsett område. Mats Alders är verkligen en drömrekrytering, säger Håkan Lindhé, vd för Pocketfilm.

I maj har Pocketfilms nya kanal för nöje och drama på webben smygpremiär. Kanalen får en räckvidd på 2,2 miljoner tittare vid starten och till höstens bredare lansering beräknas 5,5 miljoner tittare ta del av den nya kanalen. 

Premiären för den nya kanalen sker i maj med Kristian Luuks nya omtalade program. Till hösten kommer sedan kanalen lanseras brett via siter och applikationer för mobila medier. Målsättningen är att redan under 2012 ha startat 10 tv-produktioner och 4 drama-produktioner samt att ha uppnått över 100 mkr i bruttoreklamintäkter på rullande tolv månader.

Pocketfilm är en gratis kanal med TV och drama i korta format för smart-phones och tablets. Produktionerna målgruppsanpassas och tittarna aktiveras genom sociala medier. Bakom Pocketfilm står bland andra manusförfattare och regissör Håkan Lindhé, komiker och regissör Felix Herngren och manusförfattare och producent John Nordling.

För mer information:
Håkan Lindhé, + 46 705 31 33 54

Mats Alders, + 46 707 25 32 00


Website: www.pocketfilm.com
Facebook: www.facebook.com/Pocketfilm 

Media

Media

Dokument & länkar