Stenhagens tunnel öppnar för trafik idag den 2 juni.

Ett av de viktigaste skedena i arbetet med att förbättra Skogsbackavägen blir tillgängligt idag, tisdagen den 2 juni klockan 13, då tunneln i Stenhagen öppnas för trafik. Samtidigt träder nya trafikarrangemang i kraft. Stenhagens tunnel är totalt 320 meter lång och det största enskilda byggnadsprojektet i Skogsbackavägens förbättringsprojekt.

Brytningen av tunneln inleddes hösten 2006, då omkring 58 000 kubik jord schaktades från området och uppemot tvåhundra sprängningar genomfördes. I mars kom man igenom tunneln och under våren utfördes beläggnings-, installations- och färdigställande arbeten. Stenhagens tunnel kommer i första skedet att ha en fil i båda riktningar. I augusti öppnas även en andra fil i båda riktningar. – Tunneln öppnas för trafik enligt tidtabellen. Det här är en mycket viktig etapp för projektets framskridande och ett omfattande trafikarrangemang, konstaterar projektchef Jukka Hietaniemi från Vägförvaltningen. Säkerhet en nyckelfaktor Man har satsat på väganvändarnas säkerhet i den nya tunneln. Infarten i tunneln är av säkerhetsskäl ljusstyrd och alla som kör in i tunneln måste ovillkorligen följa trafikljusen: när det lyser rött är det förbjudet att köra in i tunneln. Dessutom utförs det fortfarande färdigställande arbete i tunneln och hastighetsgränsen har därför sänkts till 40 km/h. Under rusningstid uppmanas alla som ska till motorvägen mot Åbo att köra via rondellen i Haga. Öppningen av Stenhagens tunnel leder till stora förändringar i trafikarrangemangen kring Skogsbackavägen, varför polisen också kommer att genomföra en intensivare trafikövervakning av området. Projektet för att förbättra Skogsbackavägen som inleddes år 2006 blir färdigt i höst. Projektet gör att Skogsbackavägen blir en ännu smidigare och säkrare 2+2-filig trafikled i staden.

Prenumerera