Pointsecs krypteringslösning först med BITS-certifiering

Pointsec erbjuder som enda leverantör en certifierad krypteringslösning som möter säkerhetskraven från USA:s finanssektor.

Protect Datas dotterbolag Pointsec har fått sin krypteringslösning testad och godkänd av BITS, ett samarbetsorgan för de största företagen i finansbranschen i USA. Pointsecs lösning uppfyller därmed kraven för att få använda märkningen ”BITS Tested”, vilket ingen konkurrerande lösning klarar i dag. – Finansbranschen fortsätter att lägga stor vikt vid säkerhetskrav och på att uppfylla formella regelverk för verksamhetsstyrning. Därför ser vi ett växande intresse från denna marknad för datakryptering som skydd mot informationsläckage genom användarutrustning som tappas bort, blir stulen eller som tas ur drift, säger Peter Larsson, VD för Pointsec Mobile Technologies. – För Pointsec är det viktigt att möta behoven hos våra kunder i finansbranschen och genom BITS-certifieringen har vi fått ett utmärkt tillfälle att samarbeta med de främsta finansföretagen för att säkerställa att vår lösning är anpassad till deras speciella förutsättningar. BITS arbetar med frågor som rör affärsstrategi och teknik inom The Financial Services Roundtable, en branschorganisation där en rad koncernchefer hos de största finansiella institutionerna i USA ingår. BITS har byggt upp sin verksamhet inom produktcertifiering för att förbättra säkerhet och använd¬barhet i produkter som används av ledande finansföretag och för att hjälpa dem fatta bra beslut vid val av teknik. För att få rätt att använda ”BITS Tested”-märket krävs att en produkt genomgår en detaljerad utvärderingsprocess vid en oberoende testorganisation som garanti för att säkerhetskraven uppfylls. – Syftet med BITS program för produktcertifiering är att hjälpa företag i finansbranschen att hantera teknikrelaterade risker och att skydda samhällets infrastruktur. Produkter som är BITS-märkta får uppmärksamhet i branschen eftersom de har genomgått noggranna, oberoende tester för att kontrollera att de uppfyller säkerhetskraven inom vår bransch. Vi gratulerar Pointsec till att vara först på marknaden för kryptering av information på datorer med att uppnå denna certifiering, säger Catherine A. Allen, VD för BITS. – Att skydda kundernas privata information och finansiella transaktioner, är centralt i vårt arbete med att erbjuda högklassiga tjänster. ”BITS Tested”-märket är ett ovärderligt verktyg som hjälper organisationer att hitta lösningar som uppfyller deras höga krav på säkerhet och integritet, säger Eric Guerrino, ordförande i styrkommittén för BITS Lab och chef för informationssäkerhet vid The Bank of New York. Pointsec har hjälpt en rad företag och myndigheter över hela världen att anpassa sig till de nya säkerhetskrav som kommer från USA och Europa, exempelvis Sarbanes-Oxley, Basel 2 och EU:s Dataskyddsdirektiv. Att säkerställa att man håller sig inom ramen för dessa regelverk blir allt oftare en förutsättning för att bedriva affärsverksamhet på världsmarknaden. Pointsec är världens främsta leverantör av lösningar för åtkomstkontroll och kryptering för bärbara och stationära datorer, handdatorer, smarta mobiltelefoner och flyttbara lagringsmedia som USB-minnespinnar. Analysföretaget Gartner har i år återigen rankat Pointsec i kategorin ”ledare” på marknaden för mobilt dataskydd. Pointsecs lösningar fungerar på alla vanliga operativsystem. De skyddar automatiskt alla data som lagras, utan att användarens arbete påverkas. Tack vare att de stödjer central administration kan företagets säkerhetspolicy genomföras och förändras utan krav på användarnas medverkan. För frågor och mer information, kontakta: Thomas Bill, VD Protect Data AB, tel: 08-459 54 00

Prenumerera

Dokument & länkar