PokerStars får licens att arrangera online-poker i Frankrike

STOCKHOLM, 1 juli 2010 – Frankrikes regering har infört ett licenssystem som reglerar den franska marknaden för poker på internet. Förändringen tillåter ökat nationellt inflytande samtidigt som lagändringen öppnar för bredare konkurrens. De privata aktörer som erhåller licens opererar under fransk spellagstiftning och verksamheten beskattas i Frankrike. PokerStars välkomnar förändringen och bedriver från och med igår verksamhet i Frankrike under fransk licens.

- Förändringen i Frankrike är ytterligare ett tecken på att synen på poker mognar runt om i Europa. Frankrike ansluter sig till Italien och Danmark bland de länder som väljer en hållbar spelpolitik som värnar konsumenternas intresse av mångfald och trygghet. Vi anser att pokerbranschen, likt alla andra branscher, ska följa tydliga regler som skyddar konsumenter, säger Michael Holmberg Nordenchef för PokerStars.  

 2008 omreglerades den italienska marknaden för poker på internet och PokerStars beviljades licens av den italienska regeringen. Den 19 maj 2010 ansökte PokerStars om licens i Frankrike hos den franska myndigheten Autorité de Régulation des Jeux en Ligne då det stod klart att marknaden skulle omregleras. Ansökan beviljades på alla punkter den 27 juni och från och med igår erbjuder PokerStars poker på den franska marknaden via www.pokerstars.fr.

 Ökat konsumentskydd
PokerStars förespråkar en spellagstiftning som gör det möjligt för pokerbolag att bedriva näringsverksamhet i Sverige och som även fördelar samhällsansvaret bland aktörerna på marknaden. I Sverige har PokerStars väckt förslag om en spelbolagsfinansierad fond för att hjälpa spelberoende. Fonden bygger på en modell i Storbritannien där privata licenstagare finansierar riktade insatser för att hjälpa spelberoende.

- I en framtida svensk spelpolitik anser vi att det är viktigt att sätta frågan om spelberoende i centrum och ge utrymme för privata lösningar. Erfarenheter från andra länder säger oss att frågan om spelberoende hanteras minst lika väl, om inte bättre, på reglerade marknader. På en omreglerad svensk marknad har vi som pokerbolag också möjlighet att bidra med skattemedel som kan finansiera ideella organisationer och föreningslivet, säger Michael Holmberg.  

För mer information kontakta:
Michael Holmberg, Nordenchef PokerStars
Telefon: +46 70 868 08 00

Om PokerStars.com 
PokerStars.com är världens största pokerrum på internet med över 36 miljoner kunder. PokerStars.com har arrangerat över 240 miljoner pokerturneringar på internet och är arrangör för flera av världens största pokerturneringar. PokerStars.com innehar bland annat Guiness världsrekord för ”världens största pokerturnering på internet” och ”flest spelare samtidigt i ett pokerrum på internet”. PokerStars.com medverkar som titelsponsor för regionala och nationella pokertourer så som den europeiska pokertouren, den latinamerikanska pokertouren och den italienska pokertouren. PokerStars.com representeras globalt och nationellt av ambassadörer som Mats Sundin och Boris Becker. PokerStars.com bedriver global verksamhet med licens från regeringen på Isle of Man, med undantag från verksamheten i Italien och Frankrike där PokerStars.com verkar under licens från den italienska och franska regeringen via PokerStars.it och PokerStars.fr  

 

 

 

Taggar: