Åtta av tio svenskar vill reformera polisutbildningen

Nästan åtta av tio svenskar, 78 procent, anser att dagens polisutbildning bör göras om till en treårig högskoleutbildning, motsvarande exempelvis utbildningen till fritidspedagog eller sjuksköterska. Det visar en ny Sifo-undersökning.

– Medborgarna har rätt att förvänta sig en polis som har den allra bästa utbildningen för att kunna bekämpa brott och öka tryggheten i samhället. Vi behöver veta att Polisen gör rätt saker. Att allmänheten vill att Polisen ska ha samma kunskapsgrund som andra samhällsbärande yrkesgrupper är rimligt och inte alls förvånande, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Undersökningen visar också att nästan hälften av svenskarna, 49 procent, tror att polisutbildningen redan är en högskoleutbildning. Och endast var femte person känner till att den nuvarande polisutbildningen som är 2,5 år inte ger någon högskoleexamen.

– Den utbildning vi har i dag behöver moderniseras och framför allt kopplas till forskning på polisarbete i polisvetenskap. Det är inte konstigt att allmänheten tror att vi har en högskoleutbildning, det heter ju Polishögskola. Men det är en benämning som saknar täckning i dag och det tycker vi är fel, säger Lena Nitz.

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Polisförbundet. Totalt intervjuades 1000 personer under perioden
30 januari – 3 februari 2012.

Sifon är bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande men finns också att hitta på Polisförbundets hemsida.

Läs mer om vad Polisförbundet vill göra för att effektivisera och modernisera svensk polis här: www.polisforbundet.se/

Kontaktperson:
Elizabeth Zaar
Press-och opinionsansvarig
0703- 99 86 00

 

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ca 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 25 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar