Glest med närpoliser i glesbygden

Ny undersökning: Glest med närpoliser i glesbygden Mindre än en närpolis per 1000 invånare. En närpolis per 560 kvadratkilometer. Två närpoliser på en yta motsvarande Belgiens. Så ser den polisiära närvaron ut i den svenska glesbygden. Det visar en unik undersökning som Polisförbundet genomfört i fem glesbygdslän. Resultatet visar att Sverige har långt kvar för att nå den målsättning som socialdemokraterna beslutade sig för under den nyligen avslutade partikongressen; En närvarande polis i hela landet på dygnets alla timmar. - Vår rapport visar att det inte går att tala om polisiär närvaro i glesbygden. Snarare handlar det om polisiär frånvaro, säger Jan Karlsen, ordförande i Polisförbundet. Snittet i de undersökta närpolisområdena är 0,9 poliser per 1 000 invånare. Värst är det i Umeå City där det endast finns en (1) polis per 10 000 invånare. Länsvis är det den polisiära närvaron lägst i Västerbotten där det går 7 poliser på 10 000 invånare. Sett till antalet polismän per yta är situationen värst i Jämtlands län där en närpolis i genomsnitt ansvarar för 958 kvadratkilometer. Allra värst är det i Sorsele närpolisområde där en närpolis förväntas ansvara för 3746 kvadratkilometer. I den politiska debatten har intresset för polisens villkor ökat. Under social-demokraternas partikongress beslutades att partiet ska verka för att; "närpolisreformen ska genomföras fullt ut och att polisen ska verka i hela landet på dygnets alla timmar". (Politiska riktlinjer 2001, s 17) - Det är bra att socialdemokraterna och regeringen tar problemen på allvar. Nu återstår det bara att se vilka konkreta åtgärder de tänker vidta för att uppfylla sina löften till väljarna, säger Jan Karlsen, ordförande i Polisförbundet. I undersökningen studerades även bemanningen under helgkvällar. Under helgkvällar var den polisiära närvaron som lägst i Gällivare/Jokkmokk. Endast två närpoliser är då i tjänst och de förväntas ansvara för en yta på 34 140 km2. En yta större än Belgien (30 528 km2). De längsta avstånden finns i Jokkmokks närpolisområde där det är 20 mil från polisstationen till gränsen av närpolisområdet. Som jämförelse kan nämnas att det är17 mil mellan Stockholm och Norrköping, eller 15 mil mellan Göteborg och Jönköping. Undersökningen genomfördes under november månad och omfattade samtliga 66 närpolisområden i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland. Rapporten "Fjärrkontroll" med fakta över samtliga granskade närpolisområden finns att ladda ner på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet Tel: 08-676 97 32 Mobil: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se Jan Karlsen, ordförande, Polisförbundet Mobil: 0705-14 15 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00390/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar