Kommunernas utlägg för privata vakttjänster

Ny undersökning från Polisförbundet Kommunernas utlägg för privata vakttjänster Förra året gick mer än 200 miljoner kronor av kommunalskatten direkt till den privata säkerhetsbranschen. Samtidigt säger ett av fyra kommunalråd att de köper in tjänster från privata vaktbolag som de anser att polisen borde genomföra. Det framkommer av rapporten "I Gränslandet mellan privat och offentlig säkerhet" som Polisförbundet presenterar idag. - Trygghet på entreprenad är i sig ingen nyhet, men omfattningen på vaktbolagens verksamhet visar en tydlig förändring på vad medborgarna är villiga att betala för att uppnå ett tryggare samhälle, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen. Karlsen poängterar vidare att det i förlängningen handlar om ett val mellan den demokratiska polisen i allmänhetens tjänst eller en privatiserad ordningsmakt. Fakta om undersökningen: Rapporten består av en sammanställning av två undersökningar bland landets kommuner. Den första undersökningen genomfördes i mars 2002 och bestod av telefonintervjuer med Sveriges kommunalråd. Delar av den undersökningen har presenterats tidigare. I denna rapport presenteras svaret på en fråga om kommunalrådens inställning till kommunernas inköp av tjänster från privata vaktbolag. Totalt besvarades frågan av 234 kommunalråd. Merparten av underlaget till denna rapport kommer från en enkätundersökning bland ekonomicheferna i landets kommuner. Underlaget samlades in under maj 2002 och sammanställdes under juni. Samtliga ekonomichefer kontaktades via brev i två omgångar under våren. Enkäten bifogas i sin helhet i rapporten. Totalt inkom enkätsvar från 153 av Sveriges 289 kommuner. Det totala antalet invånare i de 153 svarande kommunerna var 4 264 311, vilket motsvarar närmare hälften av Sveriges befolkning (48 procent av Sveriges folkmängd i juni 2001: 8 894 674). Ladda ner rapporten samt läs mer om privat respektive offentlig säkerhet på Polisförbundets kampanjwebb www.trygg.nu För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet Mobil: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar