Kränkta poliser får sällan ersättning

1 av 4 poliser har tilldömts kränkningsersättning av domstol. 1 av 6 poliser har vänt sig till Brottsoffermyndigheten för att få ut sina pengar. Av dessa har knappt var tredje polis i slutändan fått ut pengarna. Det visar en undersökning* som Polisförbundet genomfört.Av Polisförbundets undersökning framkommer vidare att nästan hälften av poliserna som tilldömts kränkningsersättning ville ha mer stöd av arbetsgivaren. Var tredje polis anser också att deras psykiska hälsa påverkades negativt.

- Samhället kan stötta hotade och våldsutsatta poliser på flera sätt. För det första måste polismyndigheterna bidra med rådgivning när en polis utsatts för hot och våld. Det handlar om att hjälpa till med att skriva arbetsskadeanmälningar och skadeståndsyrkanden men också om att bidra med psykologiskt stöd. För det andra måste också samhället i stort markera att kränkningar mot poliser inte är acceptabelt.

Ett sätt för samhället att stå upp för poliserna är att skadeståndsersättning till brottsoffer alltid följer en domstols beslut, att skadeståndsersättning betalas ut direkt när domen har vunnit laga kraft och att Brottsoffermyndigheten därefter kräver in ersättning från den dömde via kronofogdemyndigheten.

Ladda ner rapporten med resultat länsvis på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se

* Exquiro Market Research skickade ut en postal enkät som besvarades av 2024 poliser.

För intervju med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar