Ny rapport från Polisförbundet: Polissamarbetet inom EU splittrar vänsterblocket

2 av 3 EU-kandidater vill fördjupa polissamarbetet inom EU men en majoritet av kandidaterna, 7 av 10, vill inte inrätta en gränsöverskridande europeisk polisstyrka. Det visar en färsk undersökning som Polisförbundet låtit göra bland de tio främsta kandidaterna på riksdagspartiernas EU-valsedlar.Av undersökningen framkommer vidare att 3 av 4 är positivt inställda till att allt mer information kring misstänkta brottslingar delas mellan EU:s nationella polismyndigheter.

- Valresultatet har stor påverkan på svensk polis och därför är det viktigt att syna partierna i sömmarna, säger Jan Karlsen.

Fler resultat:  En övervägande majoritet av EU-kandidaterna är positivt inställda till att ett ökat polissamarbete inom ramen för EU:s beslutsfattande gällande arbetet mot människohandel/trafficking (91 procent), mot barnpornografi (90 procent), mot penningtvätt (88 procent), mot olaglig handel med vapen (88 procent), mot olaglig narkotikahandel (88 procent) samt när det gäller insatser mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (85 procent).
 En mindre andel EU-kandidaterna är positivt inställda till att ett ökat polissamarbete när det gäller övervakning av gränser (63 procent) och speciellt när det gäller gemensamma insatser för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet (42 procent).

 65 procent av EU-kandidaterna anser att polissamarbetet över gränserna bör fördjupas, 26 procent anser att det bör vara ungefär som idag, medan 7 procent anser det bör upphöra helt eller delvis.
 74 procent av EU-kandidaterna är positivt inställda till att allt mer information kring misstänkta brottslingar delas mellan EU:s nationella polismyndigheter, medan 20 procent är negativt inställda till detta.
 25 procent av EU-kandidaterna är positivt inställda till att man borde skapa en gränsöverskridande europeisk polisstyrka med sådana resurser och befogenheter att den kan hjälpa enskilda länders polisstyrkor att bekämpa grov internationell brottslighet i hela EU, medan 69 procent är negativt inställda till detta.

Ladda ner hela rapporten uppdelad per parti på Polisförbundets webbplats www.polisforbundet.se

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

* Exquiro Market Research skickade i maj ut en enkät till tio främsta kandidaterna på riksdagspartiernas EU-valsedlar. Totalt har 67 av 70 EU-kandidater svarat på enkäten.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar