Ny rapport från Polisförbundet med statistik länsvis: Polisen arbetar inte tillräckligt mot nyrekryteringen till kriminella nätverk

6 av 10 poliser anser inte att Polisen arbetar tillräckligt mycket för att komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk. Det visar en ny undersökning som Polisförbundet tagit fram*.Av undersökningen framkommer vidare att var tredje polis inte anser att förutsättningarna att bekämpa den organiserade brottsligheten är acceptabla.

Framförallt efterlyser de tillfrågade poliserna tre saker. Bättre möjlighet att skydda vittnen, möjlighet att frysa den kriminelles pengar under en pågående utredning och att man inför gemensamma ”underrättelsebaser” som alla polismyndigheter kommer åt:

- De kriminella organiseras över hela Sverige. Vårt problem idag är att en polismyndighets underrättelseinformation om en kriminell person inte finns tillgänglig när brottslingen senare dyker upp i en annan polismyndighet. Det får inte vara så att polisdatalagen får sätta käppar i hjulet för brottsbekämpningen, säger Jan Karlsen.

Drygt var tredje polis är också kritisk till samarbetet med Skatteverket och Försäkringskassan.

- Ska vi försvåra för de kriminella måste det finnas en gemensam brottsstrategi, avslutar Karlsen.

* Exquiro Market Research intervjuade 1789 poliser under juni 2007

Ladda rapporten med resultat länsvis på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera