Polisen har högt förtroende i utsatta områden

Nästan hälften av ungdomar i utsatta områden är nöjda med polisens insatser i samband med oroligheter. Samtidigt önskar nästan hälften att Polisen syns mer. Det visar en färsk undersökning från Polisförbundet.Av undersökningen framkommer vidare att många unga tror att oroligheterna beror på att ingen tar tag i de ungdomar som skapar oro. Andra tror att oroligheterna beror på en reaktion på utanförskap i samhället samt en reaktion på hög arbetslöshet:

- Polisen kan inte ensam skapa trygghet i utsatta bostadsområden. Vi måste bli ännu bättre på att skapa starka allianser med både skolan, socialtjänsten och det civila samhället, säger Jan Karlsen.
Undersökningen i korthet • 43 procent av personerna i utsatta områden anser att polisen är tillräckligt synlig och engagerad i deras bostadsområde, 44 procent anser inte det och 13 procent har ingen uppfattning.

• 34 procent av personerna anser att polisen är bra på att arbeta brottsförebyggande i deras bostadsområde, 33 procent anser inte det och 33 procent har ingen uppfattning.

• 12 procent av personerna anser att polisens insatser i samband med oroligheter i bostadsområdet de senaste åren varit mycket bra, 36 procent att insatserna varit ganska bra, 15 % att de varit ganska eller mycket dåliga och 36 procent har ingen uppfattning.
* 685 personer i åldern 18-29 år bosatta i ?utsatta? bostadsområden intervjuades per telefon under juni 2010.
Vi har definierat 13 olika områden som vi har inkluderat i undersökningen.

• Nio områden i Stockholm • Två områden i Göteborg • Ett område i Malmö • Ett område i Uppsala För mer information eller intervju med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera