Poliser demonstrerar utanför Polisförbundets representantskap

Just nu protesterar ett stort antal poliser utanför Hilton i Malmö där Polisförbundets högsta beslutande organ representantskapet* äger rum. Eftersom demonstrationen är så omfattande bevakas arrangemanget av malmöpolisen.Efter mötet finns Polisförbundets ordförande Jan Karlsen tillgänglig för media.

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

Vad är en dialogpolis (källa www.polisen.se ) * Dialogpolisens uppdrag är att fungera som språkrör/medlare mellan å ena sidan demonstrationsledning och deltagare i opinionsyttringar och å andra sidan polisledningen, stat och kommun. Syftet är att bidra till att undvika missförstånd som i värsta fall kan rendera i en våldseskalering. Gruppens målsättning är att verka för att alla opinionsyttringar ska kunna genomföras enligt de grundläggande fri- och rättigheterna i Regeringsformen. Genom ett öppet arbetssätt, respekt och förtroende söker dialogpolisen skapa dialog med arrangörer av aktiviteter i syfte att opinionsyttringar ska kunna genomföras utan konfrontation.

*Representantskapet, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas en gång per år. Representantskapet har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets övergripande mål och inriktning för det kommande året behandlas också de motioner som inkommit. Var fjärde år väljs ny förbundsstyrelse. Nuvarande förbundsstyrelse valdes 2006 och har mandat fram till 2010. Till årets representantskap kommer ca 120 ombud från hela landet.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera