Polisförbundet bjuder in till pressträff: Varför är det turbulens kring polisernas arbetstider?

Det är turbulent kring polisernas arbetstider. Bakgrunden är att vissa polismyndigheter är så rigida i sin tolkning av det nya arbetstidsavtalet att det får allvarliga konsekvenser för såväl polisernas arbetsmiljö som polisverksamheten.Polisförbundets ordförande Jan Karlsen finns tillgänglig för media måndagen den 15 september klockan 13:15.

Var: Hotel Hilton, Triangeln 2, Malmö.

För anmälan och ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

*Representantskapet, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas en gång per år. Representantskapet har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets övergripande mål och inriktning för det kommande året behandlas också de motioner som inkommit. Var fjärde år väljs ny förbundsstyrelse. Nuvarande förbundsstyrelse valdes 2006 och har mandat fram till 2010. Till årets representantskap kommer ca 120 ombud från hela landet.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera