Polisförbundet håller kongress

Polisförbundet håller kongress Den 2-5 november håller Polisförbundet kongress i Karlstad, den 47:e i ordningen. På dagordningen står bl.a. val av ny förbundsordförande eftersom nuvarande ordförande Sven-Erik Karlsson inte ställer upp för omval. Jan Karlsen, ordförande i avdelningen i Västra Götaland, har nominerats av valberedningen, som dock inte är enig. I anslutning till invigningen inbjuds till en kortare frågestund med justitieminister Laila Freivalds, rikspolischef Sten Heckscher och förbundsordförande Sven-Erik Karlsson. De finns på plats i anslutning till kongressalen under pausen, ca 16.45. För presskontakter under kongressen svarar informatör Ulrika Persson, tfn 08-676 97 32 alt. 0708-36 97 32. Polistidningen rapporterar dagligen från kongressen på www.polistidningen.org. INVIGNINGSPROGRAM Carlstad Conference Center måndagen den 2 november1998 Ca-tider 15.00 Förbundets standar Svensk polismarsch 15.15 Välkomstanförande Förbundsordförande Sven-Erik Karlsson 15.35 Sång Annika Uulas, Karlstadpolisen 15.45 Tal Justitieminister Laila Freivalds 16.15 Musik Stockholmspolisens musikkår 16.25 Hedrande av standarmottagare 16.45 PAUS ca 20 minuter Pressträff med Laila Freivalds, Sten Heckscher och Sven-Erik Karlsson 17.05 Nordisk hälsning Representant från de nordiska polisförbunden 17.10 Tal Rikspolischef Sten Heckscher 17.40 Tal UISPs president Herman Lutz 17.50 Dans Gundegabaletten 18.10 Kongressen förklaras invigd

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera