Polisförbundet kommenterar regeringens budget: Polisförbundet efterlyser en större tydlighet från regeringen

I budgetpropositionen föreslår regeringen att ytterligare 785 miljoner kronor tillförs rättsväsendet under 2009. Pengarna går i första hand till Åklagarna, Domstolarna och Kriminalvården medan Polisen får vänta med besked om ytterligare anslag. Polisförbundet efterlyser en större tydlighet från regeringens sida.Polisförbundet varnar också för att polismyndigheterna i brist på information om framtida ekonomiska satsningar ser sig tvungna att dra åt svångremmen redan nu:

- Ingen vill hamna i en situation där poliser sägs upp och därför finns det ett risk att man under 2009 avvaktar med att utveckla polisverksamheten. Något som i sin tur får konsekvenser för medborgarnas trygghet, avslutar Karlsen.

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera