Polisförbundet skärper tonen mot polismyndigheterna: Ta polisernas oro kring arbetstiderna på allvar!

Det råder turbulens kring polisernas nya arbetstider. Ett stort antal polismyndigheter är så rigida i sin tolkning av det nya arbetstidsavtalet* att det får allvarliga konsekvenser för såväl polisernas arbetsmiljö som polisverksamheten. Det framkom av diskussionerna på Polisförbundets ordföranderåd som ägde rum på tisdagen.- Polismyndigheternas agerande är fullständigt oacceptabelt. Arbetstidsavtalet är glasklart på några punkter. När man förlägger arbetstiderna ska man bland annat ta hänsyn till ålder, föräldraskap och att fridagar i största mån ska läggas på veckoslut, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, som varnar för att småbarnsföräldrar inte kommer att kunna arbeta i yttre tjänst.

Bakgrunden till att poliser riskerar att arbeta 4 av 6 helger är att vissa polismyndigheter bara vill lägga ut arbetspass som är 7-9 timmar långa samtidigt som de håller fast vid att det måste vara elva timmar mellan passen:

- Låt mig vara tydlig. Arbetstidsavtalet medger att vissa arbetspass är över nio timmar. Det går också bra att ha mindre än elva timmars vila mellan passen om man uppnår en dygnsvila på elva timmar, säger Jan Karlsen.

Vidare varnar Jan Karlsen för att turbulensen som just nu råder i polisorganisationen inte bara går ut över poliserna:

- Otydligheten från polismyndigheterna tar just nu så mycket energi från poliserna att det också går ut över allmänheten som riskerar att få sämre polisverksamhet. För att råda bot på problemen kräver Polisförbundet nu att länspolismästarna sätter sig ner med det lokala facket, avslutar Jan Karlsen.*Fakta om det nya arbetstidsavtalet Det nya arbetstidsavtalet för svensk polis börjar gälla den 1 oktober 2008. Av avtalet framkommer att poliser i snitt kommer att få en förlängd veckoarbetstid på upp till en timma per vecka. Detta beror på att Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen kommit överens om en finansiering som gör det möjligt för poliser att gå i pension vid 61 års ålder.

Bakgrunden till att det nu är turbulent i polisorganisationen är att arbetsgivaren tolkar arbetstidsavtalet på ett sätt som inte stämmer överens med avtalets intentioner. Det handlar bland annat om arbetspassens längd, reglerna om dygnsvila och veckoplanerad arbetstid.

Ta del av de vanligaste myterna kring arbetstidsavtalet samt ladda ner en rapport med läget polismyndighet för polismyndighet på Polisförbundet webbplats www.polisforbundet.se

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera