Polisförbundet välkomnar förslaget om en polismyndighet

I dag presenterades Polisorganisationskommitténs utredning som föreslår att Polisen ska omorganiseras och bli en myndighet. Polisförbundet välkomnar förslaget. En nationell myndighet är ett steg i rätt riktning mot att skapa en tydligare ledning och styrning. Dagens 21 självständiga polismyndigheter är ett hinder för att uppnå allmänhetens krav på en effektiv och välfungerande organisation.

– Viktigast i det arbete som kommer är att fokusera på att utveckla en verksamhet som ger rätt förutsättningar för ett bra polisarbete. Med en myndighet och olika regioner blir det enklare att samla specialistkompetens och lättare och att erbjuda medborgarna lika polisiärförmåga över hela landet, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Förslaget kommer att påverka Polisen på många områden. I det kommande förändringsarbetet har Polisförbundet, Saco, Seko och ST valt att samarbeta för att vara en konstruktiv part i utvecklingsarbetet. Facken har beslutat att i första hand identifiera frågeställningar och ta fram relevanta synpunkter och konkreta förslag.

– Vi har tidigare betonat vikten av att Polisen behåller den lokala förankringen i samhället även under en central polismyndighet, säger Lena Nitz.

Förslaget om en Allmänhetens kontaktpunkt är bra och Polisförbundet föreslog redan i höstas att inrätta en Polisombudsman för att ta hand om allmänhetens behov av att framföra synpunkter på Polisens arbete.

Kontaktperson:
Elizabeth Zaar
Press-och opinionsansvarig
0703- 99 86 00

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ca 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet.
Cirka 1 300 förtroendevalda och 25 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera