Stort stöd för Polisförbundets ordförande Jan Karlsen

Idag har Polisförbundets representantskap röstat om en motion om misstroende mot Polisförbundets ordförande. Jan Karlsen fick ett stort stöd från alla förbundsområden utom förbundsområde Stockholm. Förbundsområde Skåne var inte eniga och deras ombud röstade därför olika. Av totalt 122 ombud avslog 84 ombud motionen, 32 röstade på bifall och 6 ombud lade ner sina röster.- Jag är medveten om den frustration som råder bland många medlemmar i Stockholm och jag vill därför särskilt säga att jag och förbundsstyrelsen kommer att göra allt vi kan för att arbetstiderna ska bli så bra som möjligt.

Läs mer om representantskapet på Polisförbundets webbplats www.polisforbundet.se

För ytterligare information eller kontakt med Jan Karlsen kontakta: Anna Erhardt, press- och informationsansvarig, Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera