Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

- Omsättningen uppgick till 584,8 MSEK (389,6), en ökning med 50%.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (-20,5).

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (-13,9).

- Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (-14,2).

- Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,62).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,0 MSEK (-0,7).

För ytterligare information kontakta:

Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice.

Om oss

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar