Fredrik Johansson ny CFO på Poolia AB

Fredrik Johansson har utsetts till ny CFO på Poolia AB och tillträder befattningen den 6 februari 2017. Fredrik har idag positionen som CFO på Wasa Kredit inom Länsförsäkringar.

  • Det är mycket glädjande att Fredrik accepterat vårt erbjudande och jag önskar honom varmt välkommen till Poolia. Fredrik har just den bakgrund och personlighet vi söker för att ytterligare kunna utveckla Poolia till ett framgångsrikt företag, säger Morten Werner, vd och koncernchef för Poolia. 
  • Poolia är i en mycket spännande och utmanande fas av sin utveckling. Jag ser fram mot att ta mig an uppgiften att se till att Poolia får den bästa möjliga ekonomifunktionen och bidra till att Poolia når sina mål och ambitioner, säger Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson kommer att vara medlem i Poolias koncernledning och rapportera till VD.

Kontaktperson:
Morten Werner, vd och koncernchef, tel. 08 555 650 60, 070 636 25 25

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  31 oktober 2016 kl 15.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera