POOLiA, ett av Sveriges snabbast växande företag, till börsen

POOLiA, ett av Sveriges snabbast växande företag, till börsen För att skapa förutsättningar för fortsatt expansion har styrelsen för POOLiA AB (publ) och dess aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i POOLiA genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Aktierna beräknas komma att noteras vid Stockholms Fondbörs O-lista den 23 juni 1999. - POOLiAs målsättning är att hålla bemanningsbranschens högsta kvalitet och vara ledande såväl vad avser lönsamhet som tillväxt på den svenska marknaden. Vi behöver expandera geografiskt, växa i såväl befintliga som nya yrkesområden samt ha möjlighet att förvärva ett antal aktörer, säger VD Björn Örås. Nyemissionen uppgår till 100 Mkr fördelat på 1 333 300 aktier. I syfte att skapa förutsättningar för en tillfredsställande likviditet i handeln med aktien säljer huvudägaren Björn Örås 545 200 aktier. Erbjudandet omfattar därmed sammanlagt högst 1 878 500 miljoner aktier. Försäljningspriset per aktie uppgår till 75 kronor. POOLiA har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxt om cirka 63 procent per år med god lönsamhet och är därmed ett av Sveriges snabbast växande företag. 1998 blev POOLiA rankat som Sveriges näst snabbast växande företag i SvD:s tillväxtlista. Nettoomsättningen var 247,5 Mkr 1998 och rörelseresultatet 20,7 Mkr. Den genomsnittliga rörelsemarginalen har under de senast fem åren uppgått till cirka 8,0 procent. Verksamheten startades 1989 av nuvarande huvudägare och VD Björn Örås tillsammans med tidigare delägare. POOLiA är med en marknadsandel på cirka 10 procent en av de fyra dominerande aktörerna i bemanningsbranschen. POOLiAs målsättning är att växa snabbare än branschen som under de senaste fem åren i genomsnitt vuxit med runt 50 procent per år. Trots den kraftiga tillväxten är tillväxtpotentialen stor då branschens storlek är begränsad vid en internationell jämförelse. Branschorganisationen SPUR bedömer att bemanningsbranschen i Sverige kommer fortsätta att växa med cirka 50 procent under 1999. Börsintroduktionen genomförs i samarbete med Enskilda Securities. Noteringsprospekt finns att tillgå hos POOLiA och på SEB:s bankkontor. Såväl allmänheten i Sverige som institutioner kommer att erbjudas köpa aktier. Efter nyemission och försäljning kommer nuvarande ägare att inneha 72 procent av kapitalet och 84,4 procent av rösterna. Anmälningstiden löper 28 maj - 8 juni och första noteringsdag beräknas bli den 23 juni 1999. Nyemissionen och försäljningen är bland annat villkorad av att nyemissionen fulltecknas. Stockholm den 25 maj 1999 POOLiA AB (publ) För ytterligare information kontakta Björn Örås, VD POOLiA tel: 08-555 650 14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00210/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00210/bit0002.doc

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar