Poolia i juryn när Årets unga ledande kvinna i Jönköping ska koras

Poolia sitter för andra året i rad i juryn när Årets unga ledande kvinna i Jönköpings län ska koras. Att hitta en bra ledare handlar om att se bortom formella specialistkunskaper och CV, något Poolia alltid strävar efter. 

Det ska bli väldigt spännande att återigen vara med och lyfta fram kvinnliga ledarförebilder i Jönköping. Förebilder inspirerar fler till att våga ta ledaransvar och förra årets vinnare Jennie Wall är ett väldigt bra exempel på en bra förebild, förklarar Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia Sverige AB,samt en av sex jurymedlemmar.

Förra året röstades 30 ledarförebilder fram och under en prisceremoni hos landshövdingen korades Jennie Wall, regionchef på Nordic Wellness, till Årets unga ledande kvinna i Jönköping. Nu är det dags att utse nya kvinnliga ledarförebilder, och Poolia är självklart med i år igen.

Att Poolia är med och stöttar Årets unga ledande kvinna beror på många olika faktorer.  Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder, säger Charlotte Järeby Hellman.

Utmärkelsens breda fokus stämmer väl överens med Poolias egna ledarskapsfilosofi. För Poolia är förmågan att se bortom det traditionella cv:et avgörande för att hitta rätt ledare för varje situation. Poolia är därför med och bidrar med rekryteringskompetens till både urvalsprocessen och är en del av juryn.

På Poolia försöker vi tänka utanför boxen när ledare utses, vi måste våga prova det oprövade för att hitta den bästa matchningen till ett specifikt jobb. I det ingår att titta på beteenden, drivkrafter och ambitioner. Vi ser även hur ledarskap blir allt viktigare, både ur företagsvinkel men även från en rekryteringsvinkel, säger Charlotte Järeby Hellman.

Satsningen Årets unga ledande kvinna anordnas för andra året i rad. Ledarnas Jämställdhetsbarometer för 2015 visade att knappt en tredjedel av cheferna i Jönköpings län är kvinnor. Syftet med utmärkelsen är därför att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram kvinnliga förebilder.

Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen. På
www.aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten fram till och med 30 november tipsa om personer. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2017 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och en styrelseutbildning. Vinnaren kommer att koras under en prisceremoni i början av mars.

Mer information: 

Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia Sverige AB,

Telefon +46 36 17 32 65,

Email:  charlotte.jareby-hellman@poolia.se 

Information om utmärkelsen:

http://aretsungaledandekvinna.se 

Poolia skriver om förra årets vinnare:

http://www.info.poolia.se/blogg/priset-som-inte-borde-behovas

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:

https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det ska bli väldigt spännande att återigen vara med och lyfta fram kvinnliga ledarförebilder i Jönköping. Förebilder inspirerar fler till att våga ta ledaransvar och förra årets vinnare Jennie Wall är ett väldigt bra exempel på en bra förebild
Charlotte Järeby Hellman
Att Poolia är med och stöttar Årets unga ledande kvinna beror på många olika faktorer. Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är att lyfta fram förebilder
Charlotte Järeby Hellman
På Poolia försöker vi tänka utanför boxen när ledare utses, vi måste våga prova det oprövade för att hitta den bästa matchningen till ett specifikt jobb. I det ingår att titta på beteenden, drivkrafter och ambitioner. Vi ser även hur ledarskap blir allt viktigare, både ur företagsvinkel men även från en rekryteringsvinkel
Charlotte Järeby Hellman