Poolias bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Fjärde kvartalet, ett omställningskvartal för Poolia

Kvartalsperioden oktober-december

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 228,8 (292,0) MSEK, en minskning med 21,7 %, i lokal valuta motsvarande -20,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,3 (-1,8) MSEK och rörelsemarginalen till -14,1% (-0,6). I rörelseresultatet ingår
  omstruktureringskostnader samt ändrad livslängdsbedömning på investeringar med 19,8 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -32,1 (-1,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -26,2 (1,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (0,08) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,3 (-7,4) MSEK.

Helårsperioden 2012

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 981,4 (1 122,6) MSEK, en minskning med 12,6%, i lokal valuta motsvarande -12,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,9 (17,2) MSEK och rörelsemarginalen -3,0% (1,5). I rörelseresultatet ingår
  omstruktureringskostnader samt ändrad livslängdsbedömning på investeringar med 20,9 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -29,7 (17,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,5 (14,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,49 (0,94) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 10,7 (-5,6) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 29,7% (34,9) och koncernens eget kapital per aktie var 4,62 (6,60) SEK.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.

För ytterligare information kontakta:
Monika Elling, VD och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-512 02 01
Yvonne Helander, finansdirektör, tel 08-555 650 27, 073-944 50 27

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar