Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Poolias största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

KG Lindvall, Robur fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Björn Örås, Poolia AB

KG Lindvall har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under adressen: Poolia, Box 30081, 104 25 Stockholm. Ordinarie årsstämma hålls i bolagets lokaler tisdagen den 28 april 2009 kl 16.00.

För mer information, kontakta:
KG Lindvall, Robur fonder, 070-559 65 57
Björn Örås, styrelseordförande Poolia, 070-526 79 97

Om oss

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar