Porsche AG gjorde rekordresultat 2011

Porsche AG avslutade räkenskapsåret 2011 med ett nytt rekord i försäljningsvolym, omsättning och rörelseresultat. Den tyska sportbilstillverkaren fortsätter att växa tack vare det nyaste och mest effektiva modellprogrammet någonsin och fokuserar systematiskt på de mål som satts upp i "Strategi 2018."

Försäljningsvolymen förra året ökade med 21 procent till 116 978 bilar världen över. Omsättningen blev 10,9 miljarder Euro, en ökning med 18 procent jämfört med kalenderåret 2010. Rörelseresultatet blev 2,05 miljarder Euro mot 1,67 miljarder Euro år 2010. Det är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år och motsvarar en rörelsemarginal på 18,7%. Jämfört med samma period förra året lyckades Porsche öka kassaflödet med 17 procent till 2,4 miljarder Euro.

-För Porsche blev 2011 det mest framgångsrika året i företagets historia, inte bara när det gäller försäljningsvolym utan också när det gäller omsättning och rörelseresultat, säger Porsches koncernchef Matthias Müller.

-Vi lyckades ännu en gång sätta standarden i sportbilssegmentet med vårt helt nya modellprogram något som uppskattas av våra internationella kunder. Den stora efterfrågan förra året gjorde att vi kunde befästa vår ställning som en av de mest lönsamma biltillverkarna i världen, säger Matthias Müller.

-Porsche har under 2011 än en gång lyckats förbättra rörelsemarginalen och kassaflödet. Det är en solid plattform för vår tillväxtstrategi, säger Lutz Meschke, Porsches ekonomidirektör.

-En viktig del i "Strategy 2018" är att helt eliminera skuldsättningen i fordonstillverkningen. Vi planerar för en hälsosam tillväxt, säger han.

Porsche har satt upp ett amibitiöst affärsmål med "Strategy 2018": att med en rörelsemarginal på minst 15 procent förbli en av de mest lönsamma biltillverkarna i världen.

Porsche tjusar sina kunder med enastående produkter och en unik köp- och ägandeuppleevelse. Dessutom är Porsche en utmärkt arbetsgivare och en rättvis och tillförlitlig partner för alla inblandade. Porsche avser att öka försäljningsvolymen till cirka 200 000 bilar år 2018. Av det skälet investerar Porsche i föryngring och utvidgning av hela sitt modellprogram. År 2011 sattes processen igång med nya Porsche 911. Den följs under 2012 av helt nya Boxster och Cayman. Introduktionen av den nya SUV:en Macan, som kommer att tillverkas i Leipzig, driver processen vidare.

Förra året levererade Porsche 118 868 bilar av modellserierna 911, Boxster/Cayman, Cayenne och Panamera. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 22 procent, till största delen tack vare ökad efterfrågan i Kina, USA, Ryssland och på den tyska hemmamarknaden.

Mellan januari och december tillverkade Porsche 127 793 bilar. Det är en ökning med 34 procent jämfört med samma period året dessförinnan.

Enbart Lepzig-fabriken som tillverkar både Panamera och Cayenne, producerade nästan 50 procent fler bilar, en siffra som kommer att öka ytterligare i och med introduktionen av ett tredje skift från och med januari i år.

Försäljningsökningen har lett till fler arbetstillfällen. Med 15 307 anställda i december 2011 är arbetsstyrkan nu 16 procent större än i slutet av 2010. Från och med den första januari 2011 motsvarar Porsches räkenskapsår kalenderåret.

För ytterligare information kontakta Carola Klingvall 08-553 866 49 eller carola.klingvall@porsche.se

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, Boxster, Cayman, Cayenne och Panamera. År 2011 registrerades 490 Porsche i Sverige. Porsches största marknader är USA och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom Porsche Center som finns i Borås, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö och Stockholm.

Om oss

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Cayenne, Macan och Panamera. År 2016 registrerades 1 335 Porsche i Sverige. Porsches största marknader är Kina och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom Porsche Center som finns i Borås, Göteborg, Kalmar, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro

Prenumerera