Delta i PTS innovationstävling Från studier till arbete

Missa inte vinterns innovationstävling ”Från studier till arbete – med it som stöd på vägen” som startar den 4 november. Post- och telestyrelsen (PTS) söker denna gång lösningar som ger målgruppen bättre möjligheter att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden. Ansök senast den 13 december.

Om personer som har en funktionsnedsättning inte får rätt stöd kan den tekniska utvecklingen innebära att de hamnar i ett digitalt utanförskap. Får målgruppen däremot tillgång till rätt program och tjänster kan hinder undvikas och de kan delta på lika villkor som andra.

− Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra att fler kommer in på arbetsmarknaden. Vi välkomnar också förslag som underlättar kollektivt resande, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Gymnasiet och högre utbildning

Ungdomsstyrelsens rapport "FOKUS12 Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning" pekar på att det finns betydande arbete kvar att göra till dess att unga med funktionsnedsättning får lika förutsättningar och möjligheter till utbildning som sina jämnåriga kamrater. PTS tror att lösningar som kan ge stöd i studiearbetet både i gymnasiet och i vidare studier vid högskola och universitet kan förändra studieupplevelsen för många. Även landets lärosäten kan söka till tävlingen för it-lösningar som kan underlätta för målgrupperna och sprida kunskap om vilka behov som finns.

Arbete och kollektivt resande

PTS efterfrågar lösningar som gör arbetsplatser mer tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. Myndigheten välkomnar också projektförslag som kan ge stöd till arbetsgivare för ökad kunskap kring olika gruppers behov och för ett bättre bemötande i rekryteringsprocesser.

Handisams rapport "Hur är läget 2013?" belyser vikten av en tillgänglig kollektivtrafik och det är många gånger förutsättningen för att ta sig till och från skola och arbete. I en undersökning ansåg hälften av de tillfrågade att tydligare och enklare information skulle göra att kollektivtrafiken fungerade bättre. Denna tävlings tema täcker även in detta område.

E-hälsa är inte en del av denna tävling.

Ansök senast den 13 december

Tävlingen startar den 4 november 2013 och ansökan ska vara inne senast den 13 december. När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja vilka projekt som får finansiering från myndigheten.

Precis som i de tidigare tävlingarna inom Innovation för alla efterlyser PTS särskilt förslag på it-lösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört sex tävlingar och finansierat 54 projekt för totalt 70 miljoner kronor.

För mer information:
E-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tfn: 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

− Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra att fler kommer in på arbetsmarknaden. Vi välkomnar också förslag som underlättar kollektivt resande.
Göran Marby, generaldirektör för PTS