Mobilen allt viktigare när vi byter operatör

Mobiltelefonen blir allt viktigare när svenskarna byter mobiloperatör. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Svenskarnas användning av telefoni och internet 2013”.

Lägre kostnad är fortfarande viktigast när svenskarna byter mobiloperatör. Men själva mobilen, vilken telefon vi får erbjudande om, är nästan i kapp. 2010 uppgav 41 procent av de tillfrågade i PTS undersökning att lägre kostnad var anledningen till att man hade bytt operatör. I år har siffran sjunkit till 30 procent. Samtidigt ökar betydelsen av vilken telefon vi får erbjudande om från 16 till 28 procent under samma period.

”Konsumenterna tänker på ett annat sätt i dag”

Undersökningen visar även att det blir allt vanligare att vi använder internettelefonitjänster, som exempelvis Skype och Viber, i mobilen. 2011 uppgav 12 procent att de hade använt internettelefoni på sin mobil under det senaste halvåret och att de fortfarande gör det. I år är siffran 26 procent.

-  Det är tydligt att konsumenterna tänker på ett annat sätt i dag än för några år sedan. Att själva mobilen blir allt viktigare när vi byter operatör ställer helt nya krav på branschen, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Allt fler äldre använder internet

PTS undersökning visar även att allt fler äldre använder internet. 2010 svarade 69 procent av 61-75-åringarna att de använde internet varje vecka. Nu är det 76 procent som svarar så. Samtidigt har de som uppger att de inte alls använder internet i denna åldersgrupp minskat från 25 till 15 procent under samma period.

Om rapporten

PTS rapport ”Svenskarnas användning av telefoni och internet 2013” beskriver hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. PTS har frågat 4 000 personer i åldrarna 16 till 75 år. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskap om hur konsumenterna ser på telefoni- och internettjänster. Första undersökningen kom 2002.

Läs undersökningen

Mer statistik finns på PTS statistikportal

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker: 073-644 57 81
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är tydligt att konsumenterna tänker på ett annat sätt i dag än för några år sedan. Att själva mobilen blir allt viktigare när vi byter operatör ställer helt nya krav på branschen
Göran Marby, generaldirektör PTS