Nu kan du använda Ledningskollen i mobilen

Nu går det att använda Ledningskollen ute i fält, i din smarta mobil eller surfplatta. Post- och telestyrelsen, PTS, har låtit utveckla en mobil version av tjänsten.

PTS fick 2011 ett uppdrag av regeringen att ta fram en version av Ledningskollen anpassad för smarta mobiltelefoner. PTS har därför utvecklat Ledningskollen mobil där man kan skapa ledningsanvisningärenden även om man inte sitter vid en dator. När man besöker www.ledningskollen.se så kommer användare med mobiltelefoner och de flesta surfplattor automatiskt dirigeras om till den mobilanpassade versionen av Ledningskollen.

Avgrävda ledningar kan orsaka allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel el, vatten/avlopp, telefoni- eller internettrafik. Kostnaden för att laga avgrävda och skadade ledningar är flera hundra miljoner kronor varje år. Huvudsyftet med Ledningskollen är att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur och tillhörande driftstörningar som kan få oönskade konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter.

Om Ledningskollen

Ledningskollen lanserades nationellt den 1 december 2010. Tanken med tjänsten är att minska antalet grävskador på samhällets viktiga infrastruktur, inte bara inom telekom utan alla typer av nät. Ledningskollen kan även användas av ledningsägare som exempelvis vill undersöka möjligheterna till samförläggning med någon annan aktör. Det är gratis att använda Ledningskollen, både för den som planerar ett arbete och den som äger ledningar.

Tjänsten drivs av PTS och finansieras av PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket. En rad stora ledningsägare inom främst energi och telekom har gemensamt och frivilligt deltagit i arbetet med att skapa Ledningskollen. Idag är över 400 ledningsägare anslutna till Ledningskollen bla alla de nationella teleoperatörerna och elbolagen och över 120 000 ärenden hanteras per år.

Länk till Ledningskollen

För mer information:
Rita Hammarstedt, projektledare, 073-640 58 31
PTS presstjänst, 08-678 55 55


 

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera