PTS bjuder in till auktion i 450 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till spektrumauktion i 450 MHz-bandet. Tilldelningen ska bidra till god mobil bredbandstäckning i hela landet. Sista dag för ansökan är den 23 januari 2018.

Auktionen omfattar ett nationellt tillstånd för att använda 2x5 MHz (452,5–457,5/462,5–467,5 MHz) i 450 MHz-bandet.

Tilldelningen genomförs som en spektrumauktion i en runda med slutna bud, där vinnande budgivare betalar det näst högsta budet i auktionen (andraprisauktion). Tillståndet gäller från och med 5 mars 2020 till och med 31 december 2044.

Tillståndet är förenat med ett täckningskrav som innebär att tillståndshavaren ska täcka minst 80 procent av ytan i varje län. Tillståndshavaren ska erbjuda en datatjänst med en överföringshastighet på minst 5 Mbit/s i nedlänk och 128 kbit/s i upplänk.

Lägsta bud för tillståndet är 10 miljoner kronor.

Ansökan ska ha kommit in till PTS senast den 23 januari 2018 och budöppning sker den 6 februari 2018.

Ta del av alla ansökningshandlingar och dokument

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, telefon: 073-644 56 20 PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Det aktuella tillståndet om 2x5 MHz i 450 MHz-bandet är lämpligt att använda för bland annat bredbandstjänster med god yttäckning. Information om tilldelningsprocessen finns här www.pts.se/450mhz.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera