Snabbt bredband lockar allt fler - genombrott för 4G

Abonnemangen för snabbt bredband, fast och trådlöst, ökar snabbt. 811 000 abonnemang hade använt de nya, snabbare 4G-näten under första halvåret 2013, en ökning med 572 000 abonnemang sedan årsskiftet. Dessutom fortsätter fiberabonnemangen öka. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad första halvåret 2013.

- Det är ingen slump att genombrottet för 4G skett i år. Efterfrågan på mobila bredbandstjänster är stark, de nya snabbare näten byggs ut och många av de senaste modellerna av smarta mobiler klarar att koppla upp sig via 4G, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Mer bredband i mobilen men färre sms
Efterfrågan på bredband i mobilen fortsätter öka. Antalet abonnemang till smarta mobiler ökade med 30 procent, och den 30 juni 2013 fanns 5,4 miljoner sådana abonnemang. En följd av utvecklingen är att datatrafiken i mobilnäten ökat med 68 procent sedan föregående halvårsskifte.

Vi skickar dock allt färre sms. Under första halvåret skickades i snitt 105 sms per abonnemang och månad, jämfört med 117 sms under första halvåret 2012.

Fiber fortsätter växa
De 1,1 miljoner fiberabonnemangen som fanns den 30 juni 3013 stod för en dryg tredjedel av alla fasta bredbandsabonnemang. Antalet fiberabonnemang har ökat med 16 procent och är den enda fasta bredbandsteknik som ökar. Fiberutbyggnaden har också inneburit att antalet abonnemang på 100 Mbit/s eller mer har ökat. Det fanns vid halvårsskiftet 840 000 abonnemang på 100 Mbit/s eller mer.

Ta del av rapporten:

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2013/Svensk-telemarknad-forsta-halvaret-2013---PTS-ER-201321/

För mer information

Bianca Gustafsson Kojo, marknadsanalytiker, tfn: 073-644 57 09
PTS presstjänst, tnf: 08-678 55 55

Svensk telemarknad första halvåret 2013 redovisar uppgifter som operatörer med telefoni- bredbands- och tv-tjänster rapporterar in till PTS. Rapporten visar läget den 30 juni 2013. Mer statistik från PTS finns tillgänglig på vår statistikportal www.statistik.pts.se.


 

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

– Det är ingen slump att genombrottet för 4G skett i år. Efterfrågan på mobila bredbandstjänster är stark, de nya snabbare näten byggs ut och många av de senaste modellerna av smarta mobiler klarar att koppla upp sig via 4G, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.
Göran Marby, generaldirektor