Svenskarna mest datahungriga i Norden under 2012

Svenskarna använder mest data per abonnemang i mobilnäten och har också flest abonnemang med 100 Mbit/s per capita. Det visar 2012 års statistik över elektronisk kommunikation från fem nordiska och två baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

Svenskarna förbrukar drygt 12 gigabyte data per mobilt bredbandsabonnemang och år. Det gör oss till de mest datahungriga i Norden, följt av finländarna som använder drygt 10 gigabyte. Vårt intresse för att få mycket data snabbt visar sig också genom att vi har flest abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer. Nästan var tionde svensk har ett sådant abonnemang.

Finländarna pratar mest mobilt

Finländarna är de flitigaste mobilpratarna, med över 3 000 minuter per år och abonnemang, mer än 1 000 minuter mer än svenskarna. En förklaring till detta är att finländarna har minst antal fasta telefonabonnemang, såväl traditionella som ip-baserade, per capita.

Sms:andet viker i flera länder, och kraftigast i Sverige. De flitigaste sms:arna under 2012 är litauerna som i likhet med danskarna skickar fler än 1 500 meddelanden per abonnemang och år.

Sverige är inte heller längre i topp vad gäller antalet fasta teleabonnemang per capita. Nästan varannan islänning har ett fast telefonabonnemang, och har därmed passerat oss.

Samtliga siffror ovan inkluderar både privat- och företagskunders abonnemang och förbrukning.

För mer information:
Bianca Gustafsson Kojo, marknadsanalytiker, tfn: 073-644 57 09
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Statistik för den nordiska telemarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad och bearbetad av den nordiska arbetsgruppen för statistik – Nordstat, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera