La Poste group och Posten AB utvecklar tillsammans paketmarknaden i Östersjöregionen

Internationell utveckling La Poste group och Posten AB utvecklar tillsammans paketmarknaden i Östersjöregionen La Poste Group har förvärvat 50 procent i det polska och Postenägda paketföretaget Masterlink. Samtidigt får Masterlink franchiserättigheterna till DPD (Direct Parcel Distribution) i Polen de kommande 15 åren. Postens dotterbolag, BLSI Group, får franchiserättigheterna till DPD i Estland, Lettland och Litauen de kommande fem åren. Den franska posten, La Poste Group, och Posten AB utnyttjar ett strategiskt avtal som bolagen slöt hösten 2001 avseende gemensam utveckling av paketverksamheten på de nordiska, östeuropeiska och baltiska marknaderna. Avtalet understryker företagens gemensamma ambitioner om att genom ömsesidigt samarbete ytterligare stärka paketverksamheten på lovande marknader med hög tillväxtpotential. Ett första avtal i polen genom Masterlink La Poste Group har, genom holdingbolaget GeoPost, förvärvat 50 procent i Masterlink, ett inhemskt paketföretag som ägs av Posten. Posten kommer att ansvara för företagets dagliga verksamhet medan strategiska beslut kommer att fattas tillsammans med La Poste Group. Avtalet ger Masterlink franchiserättigheterna till DPD (Direct Parcel Distribution) i Polen de kommande 15 åren. Genom integrering i det europeiska DPD-nätverket blir Masterlink sammankopplat med den västeuropeiska marknaden. DPD ägs av La Poste Group (84,8 %). Polen är en strategisk marknad med goda tillväxtmöjligheter. Polen är på många sätt en knytpunkt mellan Tyskland, en utvidgning av dess naturliga marknad, och Östeuropa. Polen strävar efter medlemskap i den Europeiska Unionen år 2004. Väl utvecklade transport- och logistiktjänster är därför kritiska för de företag som bedriver handel med Polen. Den expansiva paketmarknaden, som växer med mer än 10 procent årligen, har goda möjligheter att nå ECs kvalitets- och kvantitetsstandard. 1) Masterlink är Polens tredje största postoperatör med en 11-procentig marknadsandel. Bolaget är väl positionerat för att leverera en servicenivå som överträffar den lokala marknaden. Masterlinks integrering i det europeiska DPD-nätverket ger en kritisk konkurrensfördel samt de volymer som är nödvändiga för fortsatt tillväxt på en marknad präglad av konsolidering. Integreringen av Masterlinks distributionstjänster i det europeiska DPD-nätverket är företagets första steg i en vidare internationell satsning. Avtalet ger La Poste Group en närvaro på den polska marknaden. Posten integrerar sin verksamhet ytterligare på de kontinentaleuropeiska marknaderna och Masterlink kan se fram emot en fortsatt tillväxttakt överstigande 75 procent, vilket är i nivå med föregående års utfall. Fördjupat samarbete i baltikum Avtalet ger även BLSI Group franchiserättigheterna till DPD i Estland, Lettland och Litauen de kommande fem åren. BLSI Group är ett dotterbolag till Posten. Avtalet är en utvidgning av det strategiska samarbetsavtal som slöts mellan parterna i december 2001. Alliansen har redan åskådliggjorts då La Poste Group gav Posten de nordiska franchiserättigheterna till DPD. 50 miljoner paket årligen, med undernamnet "Posten-DPD", från Sverige, Danmark, Finland och Norge kommer att ansluta till DPD-nätverket. - Avtalet bekräftar att La Poste Groups förvärv av DPD var oerhört viktig i vår internationella strategi. Som ägare till ett av de europeiskt ledande paketnätverken blir vi en attraktiv samarbetspartner. Våra befintliga och framtida samarbetsavtal med Posten bekräftar detta intryck, säger Martin Vial, styrelseordförande i La Poste Group. - Postens mål är att kunna erbjuda ett komplett europeiskt tjänstesortiment på våra huvudmarknader; Norden, Baltikum och Polen. Posten har de senaste åren etablerat helägda företag i Polen och Baltikum samt gjort strategiska förvärv i Norden. La Postes investering i DPD och avtalet mellan La Poste och Posten gör att vi kan uppnå vårt mål för paketverksamheten. Dessutom kan La Poste nå sitt mål om att få en stark marknadsnärvaro i norra Europa, säger Lennart Grabe, VD för Posten AB. Vid frågor kontakta: La Poste Group Posten AB Génia Vargaftig Postens presstjänst Tel.: + 33 1 41 Tel: +46 8 23 41 86 75 10 10 La Poste Group La Poste Group är idag ett av Europas ledande tjänsteföretag med flera verksamheter som post, finansiella tjänster, paket och logistik. Med 310.000 medarbetare, varav 100.000 är utdelningspersonal, distribuerar La Poste fler än 60 miljoner artiklar, sex av sju dagar, till 25 miljoner leveranspunkter bland franska företag och hushåll. La Poste är beroende av ett integrerat kontaktnät (17.168 kontaktpunkter). Företaget verkar i en allt mer konkurrensutsatt miljö (mer än 50 procent av företagets verksamhet är öppen för konkurrens), där ny teknologi spelar en allt viktigare roll. År 2001 hade La Poste Group en total omsättning på ? 17,03 miljarder (+6,6 procent), varav 12 procent härrör från försäljning utanför Frankrike. Idag har företaget en 10-procentig andel av paketverksamheten i Europa. www.laposte.fr Posten AB Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 24,5 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. Masterlink SP.z.o.o. Masterlink är ett företag specialiserat på kurir- och pakettransport i Polen. År 2001 hade företaget en uppskattad 10 procentig marknadsandel och en omsättning på ? 10,8 miljoner, en ökning med 63 procent jämfört med 2000. Med 50 enheter runt om i landet och 250 medarbetare kan Masterlink tillsammans med 500 bud hantera 800 transporter varje dag. Navet i Lodz ansvarar för både det inhemska nätverket och internationella kontakter. Bland Masterlinks kunder finns American Express, Canal+, Citibank, Polish Telecom, Telia, Ernst & Young, ING Group, PricewaterhouseCoopers och Arthur Andersen. Polen: 2.5 paket/person årligen - EC genomsnitt: 13 paket/person årligen. (Källa: Posten AB) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar