Försäljningen av Itella Bank till Sparbankerna slutfördes

Itella Abp och Sparbankerna har i dag genomfört den aktieaffär genom vilken Itella Abp säljer hela aktiestocken i Itella Bank Ab till Sparbankerna. Affären genomfördes i enlighet med det avtal som parterna tecknade i mars. Sparbankernas förvaltningsorgan har godkänt affären.

Genom affären byts bankens namn till Sparbankernas Bank Ab, och Itella Banks 29 anställda övergår till Sparbankernas Banks tjänst som gamla arbetstagare.

Ändringen i bankens ägarförhållande inverkar inte på bankens kund- eller samarbetsavtal, utan de fortlöper som normalt. I fortsättningen fungerar Sparbanksgruppen som underleverantör av de betaltjänster och övriga funktioner som Itella behöver i sina tjänster.

Ytterligare information

Meddelande om offentliggörande av affären 18.3.2013

Itella:
Verkställande direktör Heikki Malinen, tfn 020 452 3366 (MediaDesk)

Sparbanksgruppen:
Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240 och 0500688 222

Itellakoncernen erbjuder lösningar för hantering av data- och varuflöden. Itella har verksamhet inom meddelandeförmedling, logistik och ekonomiförvaltning i Europa och Ryssland. Bolagets omsättning 2012 uppgick till 1 947 miljoner euro. Itella har cirka 27 500 anställda. Koncernen betjänar företagskunder under namnet Itella och konsumenter i Finland under namnet Posten. Mer information finns på www.itella.fi.

Till Sparbanksgruppen hör 32 Sparbanker samt centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 206 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet till 588 500. www.sparbanken.fi