Norrmän och danskar bäst på e-faktura

Svenskar anser sig ligga i framkant när det gäller ny teknik. Men norrmän och danskar är snabbare på att anamma e-fakturor. 84 procent av norrmännen och 83 procent av danskarna betalar idag sina fakturor via internetbanken vilket kan jämföras med 80 procent av svenskarna. Det visar en undersökning från logistikföretaget Itella.


Undersökningen jämför privatpersoners användande och attityd till e-fakturor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Ryssland och Australien.  

-       Det är tydligt att fler och fler vill ta emot och betala sina fakturor elektroniskt. Det är inte förvånande med tanke på alla fördelar som finns. Många kämpar med att få vardagspusslet att gå ihop. Här finns både tid och pengar att spara, säger Per Åberg, VD för Itella.  

Viljan att ta emot e-fakturor är störst bland danskarna. 31 procent av de tillfrågade i Danmark vill enbart ha elektroniska fakturor, tätt följt av Norge på 27 procent och Sverige på 24 procent. Därefter kommer Australien på 18 procent samt Finland och Ryssland på 14 procent. I Ryssland är det fortfarande vanligt att betala manuellt som exempelvis via bankkontor.

I Sverige är det vanligaste sättet att ta emot fakturor är fortfarande pappersfakturor, även om endast 11 procent föredrar det. 24 procent av svenskarna vill enbart ha e-fakturor och sedan 2010 har andelen elektroniska fakturor ökat med 23 procent per år.

-       80 procent av alla räkningar i Sverige betalas via internetbank och det är ännu vanligare i grannländerna Norge, Danmark och Finland. Mycket pekar på att trenden håller i sig. Idag är det otänkbart för de flesta att stå kö på banken och posten varje månad för att betala räkningar.

Motiven till att använda elektronisk faktura är många. I Sverige är den främsta anledningen enkelheten vilket 29 procent anger. Det är viktigare än miljömässiga skäl, som endast 12 procent anger som främsta skäl.

-       Vi ser en stark efterfrågan på billigare och effektivare sätt att kommunicera med sina kunder. Det rör sig om allt från elektronisk fakturering till att använda fakturan som kanal för att nå ut med företagets budskap. Det går att fylla fakturan med så mycket mer än bara betalningsuppgifter.

När det kommer till egenskaper hos e-fakturor som värdesätts högst bland svenskarna visar undersökningen att informationssäkerheten är viktigast. Därefter kommer användarvänligheten och tillgång till support när det uppstår problem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Åberg, VD Itella Information AB, 08-475 28 61, per.aberg@itella.se

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Itella i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Ryssland och Australien under november och december 2012. Urvalet i Sverige var riksrepresentativt och totalt deltog 1 000 personer. I undersökningen ställdes frågor om användandet av olika typer av fakturor samt attityden kring e-faktura. Bland annat ställdes frågor om benägenheten och viljan att ta emot och betala via e-faktura samt anledningen till att börja använda e-faktura.

Om Itella

Itella Information levererar heltäckande lösningar och tjänster för ekonomi- och redovisningsprocesser. Itella förbättrar effektiviteten hos ekonomi- och redovisningsprocesser, som purchase to pay och order to cash med färdiga moduler baserade på bästa praxis. Itella har de nödvändiga transaktionsvolymerna för att möjliggöra skaleffekter, automatiserade och industrialiserade processer samt den innovativa kompetensen för att göra hanteringen av finansiella transaktioner både flexibel och säker. Itella Information är verksamt i 10 europeiska länder och har omkring 2 200 medarbetare. Nettoförsäljningen uppgick år 2012 till 270 miljoner euro. Affärsområdet Itella Information är en del av Itellakoncernen. www.itella.se/information

Dokument & länkar