Posti planerar att förnya sitt nätverk av serviceställen

– de egna butikerna ska övergå till partnerföretag, antalet postkontor ökar

Under de närmaste åren planerar Posti att utöka sitt nätverk av serviceställen med cirka hundra nya serviceställen. Som en del av förnyelsen planerar Posti att en del av de tjänster som Postis egna butiker erbjuder ska överföras till partnerföretag. I och med ändringarna svarar Posti mot kundernas önskemål genom att erbjuda längre öppettider, individuell flexibilitet och nya nättjänster.

Förnyelsen av Postis nätverk av serviceställen syftar till att göra det lättare att sköta postärenden samtidigt som man sköter andra vardagsärenden.

Bakom detta ligger en stark förändring i hur människorna använder sin tid, var de rör sig och uträttar sina ärenden. Kunderna vill uträtta sina postärenden samtidigt som de handlar mat eller shoppar i köpcentrum. Enligt en undersökning som genomförts av TNS Gallup önskar över 70 procent av finländarna att postkontoren ska ha samma öppettider som affärer, dvs. även på kvällarna och veckosluten, konstaterar Riku Kuusisto, ansvarig chef för Postis nätverk av serviceställen.

Samarbetsförhandlingar inleds, ändringarna skulle genomföras under 2015–2018

På grund av den planerade förnyelsen inleds den 28 april 2015 samarbetsförhandlingar med personalen i Postis egna butiker. Enligt en preliminär uppskattning uppgår behovet av att minska personalstyrkan till högst 380 fast anställda. Samarbetsförhandlingar berör sammanlagt 477 personer. Ändringen ska ske stegvis under 2015–2018.

Enligt en preliminär plan ska en betydande del av verksamheten i Postis egna butiker övergå till partnerföretag. För närvarande har Posti 98 egna butiker. I den nuvarande affärsmiljön är det inte lönsamt att upprätthålla postkontor som drivs av Posti i samma lägen eller ha långa öppettider.

- För oss är det viktigt att erbjuda tjänster som motsvarar våra kunders behov. Postkontor som drivs av partnerföretag erbjuder våra kunder ett enkelt sätt att uträtta postärenden. Redan i nuläget drivs 90 procent, dvs. över 800 postkontor, av våra partnerföretag, understryker Kuusisto.

Enligt Kuusisto har en motsvarande övergång från postkontor till tjänsteleverantörer skett redan tidigare till exempel i Nederländerna, Danmark, Sverige och Norge, där postbolagen antingen inte alls har några eller har endast få så kallade egna postkontor.

De ortspecifika verkningarna specificeras under samarbetsförhandlingarna och vi informerar om dessa efter att förhandlingarna har avslutats. Kunderna kommer att få information om förändringar angående lokala postkontor i god tid. Till dess fortsätter postkontoren sin verksamhet som tidigare. Förhandlingarna har ingen inverkan på Postis övriga tjänster.

Alla anställda har möjligheten att delta i stödprogrammet Uusi polku som erbjuder coaching och stöd för arbetssökning, omskolning eller företagande.

Antalet postkontor ökar i och med förnyelsen

I och med förnyelsen kommer Postis totala antal serviceställen att öka under de kommande åren. Enligt planerna ska nätverket expanderas från de nuvarande 1 400 till 1 500 serviceställen fram till år 2017. År 2010 hade Posti 1 050 serviceställen.

-        Posti erbjuder även i fortsättningen det mest omfattande nätverket av serviceställen i Finland. Förutom att utöka antalet serviceställen utvecklar vi våra elektroniska tjänster. I fortsättningen kan man till exempel fylla i paketkort och betala portot när som helst på nätet, och paketet kan skickas till vilken som helst paketautomat eller post.

Även efter eventuella ändringar följer Posti postlagen i fråga om antalet serviceställen och deras lägen.


FAKTA:

  • De viktigaste faktorerna bakom de förändrade behoven av posttjänster är rörligheten, näthandeln och den ökande användningen av elektroniska tjänster. I och med näthandeln beror cirka 80 procent av besöken på postkontor på att kunderna hämtar försändelser.
  • Cirka 90 procent av postkontoren drivs redan i nuläget av partnerföretag, och på dessa kontor är tjänsterna tillgängliga också under kvällar och veckoslut.
  • I Finland har Posti totalt 1 403 serviceställen, varav 470 är paketautomater. Antalet automater utökas när näthandeln och paketvolymen ökar. Förutom postkontor och paketautomater ingår även företagsserviceställen och avhämtningsställen i nätverket av serviceställen.
  • Tack vare den avgiftsfria styrtjänsten för paket kan mottagaren välja avhämtningsplatsen.
  • TNS Gallups konsumentundersökning http://www.posti.fi/tiedotteet/2015/20150324_kuluttajatutkimus.html
  • Postis verksamhet stöds inte med skattemedel.

 

Mer information för media:
Postis MediaDesk, tfn 020 452 3366 (mån-fre kl. 9.00 - 16.30)

Prenumerera