Frimärkshösten börjar i den finländska kulturens tecken

Motiven är Juhani Aho, de finländska tecknade serierna och det finska lejonet

Frimärkshösten 2011 börjar i den finländska kulturens tecken. Den 5 september ges frimärken ut med anledning av att det är 150 år sedan författaren Juhani Aho föddes och 100 år sedan de första finländska tecknade serierna utkom. Frimärksserien med temat Finland kompletteras med två nya frimärken med det finska lejonet.

Juhani Ahos roller som författare och tidningsman

Juhani Aho (1861-1921), som har blivit en nationell ikon, var en av de första professionella författarna i Finland. Den 11 september har det gått 150 år sedan han föddes. För att fira detta utkommer ett miniatyrark med två frimärken som har designats av Timo Berry och Teemu Ollikainen den 5 september. Frimärkena föreställer huvuddragen i Juhani Ahos karriär: hans arbete som författare och tidningsman och hans starka kärlek till fosterlandet.

Sex seriefigurer från sex årtionden

Den första finländska tecknade serien, Professori Itikaisen tutkimusretki av Ilmari Vainio, utkom för 100 år sedan i november 1911. Detta firas med frimärksarket Finländska serier 100 år, som har designats av Ville Tietäväinen. Frimärksarket föreställer de finländska tecknade seriernas släktträd.
 
Frimärkena har motiv av seriefigurer som var populära under de finländska tecknade seriernas sex första årtionden, under 1910-1960-talet:

  • 1910: Janne Ankkanen av Ola Fogelberg,
  • 1920: Olli Pirteä av Hjalmar Löfving,
  • 1930: Herra Kerhonen av Gösta Thilén
  • 1940: Antti Puuhaara av Aarne Nopsanen och Raul Roine,
  • 1950: Kili ja Possu av Olavi Vikainen, och
  • 1960: Unto Uneksija av Veikko Savolainen.

Två nya frimärken i serien med det finska lejonet

Frimärksserien med det finska lejonet i eurovalör kompletteras med två nya frimärken i september, ett frimärke i grönt med valören 2 euro och ett i violett med valören 4 euro. Frimärkena har designats av grafikern och illustratören Mika Launis, som också har designat de tre tidigare lejonfrimärkena.
 
* * *

Itella Posten Ab
affärsverksamhetsdirektör Rita Sadinkangas, tfn 020 451 4671,
utvecklingsdirektör Markku Penttinen, tfn 020 451 5519,
produktchef Tommi Kantola, tfn 020 451 5531,
e-post: fornamn.efternamn@posti.fi

Itella Kommunikation
kommunikationschef Sara Lindström, tfn 050 566 6851,
e-post: fornamn.efternamn@itella.com

Webbplats:
www.juhaniahoseura.fi
www.sarjakuvaseura.fi

Itella Posten Ab sörjer för posttjänsterna över hela Finland och ansvarar för utdelningen av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser, paket- och expresstransporttjänster, NetPosti samt Postens butiker och försäljningsställen. Itella Posten Ab hör till affärsgruppen Itella Mail Communication som omsatte 1 142 miljoner euro och sysselsatte 19 300 personer år 2010. Itella Mail Communication ingår i Itellakoncernen. Www.itella.fi/svenska

Media

Media