Transit 1914-1918

När första världskriget bryter ut i juli 1914 får Sverige rollen som transitland mellan öst och väst. Oräkneliga miljoner brev och paket utväxlas i den lilla staden Haparanda under de fyra år som kriget pågår. Sverige är även transitland för krigsfångepost mellan Tyskland-Ryssland och Tyskland-Japan.

Postexpeditionen Karungi Utrikes inrättas i december 1914 för att leda posten landvägen mellan Karungi och Torneå. Karungi är slutstation i det svenska järnvägsnätet vid krigsutbrottet och Torneå är det rysk-finska järnvägsnätets slutstation. Den svenska järnvägen byggs ut under kriget och kommer då att omfatta även Haparanda.

Det är ett hårt arbete med långa arbetsdagar för postverkets personal, särskilt i början av kriget. De tvingas hantera den oändliga mängden post utomhus i sträng kyla. Under krigsåren forslas posten med hästskjutsar över Torne älv när isen bär eller mellan Karungi och Haparanda, samtidigt som järnvägen byggs ut. När älven svämmar över måste postverket hitta alternativa färdvägar och en linbana byggs 1917. Under det första året transporterar den 27,5 miljoner kg post och nästan enbart krigsfångepost över älven.

I utställningen får besökaren följa tre personer. Det är fotografen Mia Green, postexpeditörerna Sixten Törnebladh och Konrad Johnsson. Mia Green är 44 år och etablerad fotograf i Haparanda med omnejd vid krigsutbrottet. Hon följer engagerat händelseutvecklingen med sin kamera och dokumenterar krigets konsekvenser för Haparanda och hela världen.

Sixten Törnebladh, 31 år från Stockholm och Konrad Johnsson, 29 år från Härnösand är två postexpeditörer som handplockas av postverkets ledning för att bege sig till paketexpeditionen, högt uppe i norr. De tar sig an sina uppgifter med iver. Båda är flitiga rapportörer i svenska tidningar och beskriver sina äventyr ingående.

Det här är en utställning om samarbetet i ett världskrig där kommunikationen är ovärderlig. Starka insatser från det svenska postverkets personal bidrar till att människor över hela världen kan hålla kontakten.  

Det är också en berättelse om orten Haparanda som plötsligt befinner sig i händelsernas centrum. Staden ligger på gränsen till Torneå som tillhör det krigförande Ryssland. Under en tid kommer all trafik av post, gods och människor mellan kontinenten och Ryssland att passera Haparanda. Rika och fattiga, alla passerar Haparanda. Kriget inbjuder till affärsidkande och staden blir en knutpunkt för stora och små affärer, både ljuskänsliga och oskyldiga. 

Vill du veta mer? Kontakta gärna:  
Hedvig Bruzæus, utställningsproducent, hedvig.bruzaeus@postnord.com eller 010-436 44 34
Malin Valentin, kommunikationsansvarig, malin.valentin@postnord.com eller 010-436 62 58

Utställningen öppnar 24 november och pågår fram till januari 2019.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia