CDON har tecknat ett avtal med Strålfors

Strålfors Svenska AB, som ingår i PostNord, uppför ett nytt nordiskt logistikcenter för CDON.com i Ljungby. Den nya anläggningen som i första etappen omfattar ett lager- och distributionscenter på 25 000 kvm, väntas vara i full drift under 2015. Vid full utbyggnad kommer det att innebära cirka 100 arbetstillfällen.

CDON.com kommer att samordna merparten av sin lager- och distributionsverksamhet i anläggningen, vilken blir ett av Sveriges största, anpassad för e-handel.

- Det är glädjande för Strålfors att vi får uppdraget av CDON.com att uppfylla delar av deras kundlöfte. Vi vet att användning av smarta logistik- och kommunikationslösningar ger en stärkt konsumentupplevelse, säger Stefan Lager, chef för Division Fulfilment.

Ljungby är placerat i en logistikregion under kraftig tillväxt och lokaliserat för att täcka den nordiska marknaden.

- Ett högmodernt och effektivt centrallager är en viktig konkurrensfaktor för en stor e-handlare som CDON.com, och en viktig del i den framgångsrika omställning vi genomför i bolaget. Med det nya centrallagret kan vi öka kostnadseffektiviteten samtidigt som kundupplevelsen förbättras med samordnade och säkrare leveranser, dessutom med en minskad miljöpåverkan, säger Paul Fischbein, VD på CDON Group AB.

För vidare information kontakta

Stefan Lager, chef för Division Fulfilment, 070-920 87 93

Per Samuelson, VD Strålfors AB, 040-661 37 21

Strålfors, som ägs av PostNord AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Business företag som utvecklar och säljer kommunikationslösningar som ger företag med många kunder helt nya möjligheter till personligare och starkare kundrelationer. Med kunskapen om att allting kommunicerar gör vi det möjligt för alla delar av företaget att samverka och tala samma språk – kundens språk. Att kommunicera på mottagarens villkor lönar sig alltid, oavsett om det gäller direktreklam, fakturor, web, telemarketing, kundservice, reparation eller något annat.

Strålfors omsätter SEK 2.7 miljarder och har 1,400 anställda i 7 länder

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera